Ładowanie

O nas

O Projekcie

Prezentujemy Państwu stronę WWW, będącą elementem projektu realizowanego w ramach INTERREG 2024-2027 pod nazwą: „Projekt Śnieżka“ .

Celem projektu jest przede wszystkim utworzenie pomostu pomiędzy społecznością polsko-czeską mieszkającą pod Śnieżką, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom masowej turystyki i wzmacniać transgraniczną spójność, współpracę i relacje z regionem. Projekt realizuje zwiększenie świadomości mieszkańców poprzez edukację i pogłębianie wiedzy o regionie, w tym zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami po obu stronach granicy.

W projekcie uwzględnione będzie zintensyfikowanie współpracy pomiędzy mieszkańcami, instytucjami, odwiedzającymi, oraz innymi podmiotami, poprzez organizację spotkań z lokalną społecznością, która pozwoli utworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, wiedzy i pomysłów. Projekt realizuje także wspieranie wartości i odpowiedzialności społecznej wobec regionu, inicjuje i buduje silne poczucie zachowania dziedzictwa regionu.

Projekt bezpośrednio odpowiada na bieżący problem wpływów masowej turystyki na lokalnych mieszkańców, wyznacza cele i działania, takie jak wspólne definiowanie problemu, budowanie relacji i współpracy, która znacząco przyczyni się do realizacji celu programowego. Wyniki projektu nie są planowane jako krótkoterminowe rozwiązanie. Zamiast tego kładziony jest nacisk na budowanie silnych, trwałych relacji, zwiększanie świadomości oraz promowanie odpowiedzialności społecznej.

Projekt został zaproponowany w taki sposób, aby tworzyć trwałe więzi między lokalnymi społecznościami po obu stronach granicy, co gwarantuje, że działania będą miały głęboki i długotrwały wpływ na region i jego mieszkańców.